Foto: Salt and wax studios

Foto: Salt and wax studios

Om meg

Jeg er Gunhild, og jeg hjelper kreftrammede med å etablere, bevare, og reetablere et seksualliv etter sykdom. Dette ved å blogge om temaene, holde foredrag og rådgi.

  • Har du eller har du hatt kreft?

  • Føler du at sykdommen og behandlingen har hatt negativ effekt på seksualiteten din?

  • Har det blitt tematisert av behandleren din?

Sykdom og behandling kan påvirke seksuelle funksjoner, men skadevirkningene kan reduseres eller elimineres. Det er alltid mulig å finne nye veier! Med denne bloggen vil jeg hjelpe, inspirere og formidle kunnskap og erfaring knyttet til sykdom og seksualitet.

Jeg er selv en ung kreftpasient, som har kjent hva kreft kan gjøre med kropp og sinn. Jeg var 24 år da jeg første gang ble syk og 28 år ved tilbakefallet, og jeg opplevde i møte med helsevesenet, å føle meg fratatt min seksualitet. Det gikk lang tid før jeg turte å snakke om dette tabubelagte temaet, men i dag har jeg utdannet meg til sexologisk rådgiver, og jobber aktivt for seksuell helse for de av oss med uhelse.

Jeg har nå rukket å bli 30 år. Jeg kommer fra Sandnes i Rogaland, men bor nå på Jæren. Jeg er veldig opptatt av å være mye ute og bruker derfor Jærstrendene aktivt. Jeg har surfet i 12 år, så det er kanskje ikke så rart at det er på kysten jeg liker meg.Sjekk også ut..