Kreft og seksualitet

Skjermbilde 2018-09-19 kl. 21.43.57.png
 

Hva er egentlig kreft og hva skjer med seksualiteten og seksuallivet når du rammes av sykdom? Her er noen forklaringer. 

Hva er kreft?

"Kreft er en fellesbetegnelse for et stort antall ulike sykdommer, hvor det de har til felles er at celledelingen har løpt løpsk.

Ved kreft har det oppstått skader (mutasjoner) i cellens arvestoff, slik at cellene deler seg ukontrollert. Etterhvert som disse kreftcellene fortsetter å dele seg ukontrollert, skjer det en opphopning av kreftceller i organet der veksten startet. Det vil etter hvert dannes en kreftsvulst."

Kreft og seksualitet

"Kropp og seksualitet er tett forbundet, og det er ikke uvanlig å få et annerledes forhold til kroppen etter å ha vært rammet av kreft, forbigående eller permanent.

Erfaringer viser imidlertid at alle grupper kreftpasienter kan ha et seksualliv de har glede av bare de har bearbeidet eventuelle mentale sperrer som kan ha oppstått, og funnet løsninger på praktiske problemer. Det er vanlig at kreftpasienter kan få problemer med selvfølelsen i en periode. Sykdom og behandling setter ofte sine spor både på utseende og fysiske funksjoner, og i alle tilfeller opplever man en vanskelig tid som lett kan utløse depresjon. Sykdom blir plutselig en viktig del av livet, og da er det ikke underlig om det melder seg tanker om seg selv og sin kropp. Særlig er det lett å føle seg usikker og redd foran et intimt møte med et annet menneske.

Alle har mulighet til et godt seksualliv, uansett hva en har vært utsatt for av inngrep og behandling. Hindringene ligger ofte på det mentale plan, hos pasienten og partneren. Det å komme i gang igjen med seksuallivet blir derfor et spørsmål om å arbeide med selvbilde og holdninger, og første skritt er å forsøke og akseptere seg selv som den en er, med de spor sykdommen har satt."