Kreft fra A til Å

Arr, bivirkninger, cellegift og depresjon. Her er et litt “festlig” innlegg på fenomener du kan komme borti dersom du er rammet av kreft. Følg alfabetet i jakten på litt inspirasjon på tross av en kjip situasjon. Det er viktig å understreke at ikke alle vil oppleve alt som står skrevet nedenfor.

Kommer du på flere forslag? Skriv gjerne en kommentar eller ta kontakt.


A

Arr er fast bindevev som oppstår som følge av en skade i vevet. Mange kreftpasienter sitter igjen med både store og små arretter kirurgi.

Opplevelsen av om et arr er pent eller ikke, er svært subjektivt. Selv synes jeg vi alle skal være stolte over arrene vi har, det viser at vi så langt har overlevd det som har prøvd å ta knekken på oss.


 
Foto: Salt and wax studios

Foto: Salt and wax studios

 

B

Bivirkninger er sideeffekter som man kan oppleve når en går på medisiner, eller annen behandling. De fleste bivirkninger er uønskede. 

De må alltid tas i betraktning når man vurderer et preparat. Dersom bivirkningene er verre enn plagen som skal behandles, må man eventuelt vurdere andre legemidler, eller om man skal ta medisiner i det hele tatt.


C

Cellegiftcytostatika eller kjemoterapi, er medisiner som brukes for å bekjempe og drepe kreftceller. Cellegift fraktes med blodet ut til celler og vev. Når medisinen kommer frem til kreftsvulsten, tas den opp i den enkelte kreftcelle, og hemmer eller stanser celledelingen. Dermed ødelegges kreftcellene, og mister evnen til å formere seg.

En vanlig bivirkning av cellegiften, er hårtap. Dette er et typisk kjennetegn for kreftpasienter. Men det er ikke alle typer cellegift som gir hårtap, og det vokser ut igjen! 


 
IMG_5473.jpg
 

Depresjon er en tilstand som er karakterisert ved senket stemningsleie, interesse- og gledesløshet, og energitap eller økt tretthet. 

Å føle nedstemthet på grunn av alvorlig sykdom, er det mange som opplever. De fleste har bare kortere perioder med lett depresjon. Søk hjelp hos lege eller psykolog da.

D


Ensomhet er en vond følelse å sitte med. Man kan føle seg veldig ensom og alene ved sykdom. På mange måter er man alene også, da sykdommen finnes i deg og ikke i andre. 

Som Kong Harald sier, alene skal ingen måtte være om å mestre livets største utfordringer. Så la nå andre få være der for deg!

E


Forandring fryder, sies det. Kanskje ikke i dette tilfellet, mener jeg!

Ved sykdom kan en oppleve mange kroppslige forandringer, psyken kan få en knekk og utseende kan endres litt. Men det er ikke nødvendigvis for alltid!

F


G

Gå til legen! Det blir kanskje en del legebesøk fremover, så her er noen tips til deg fra meg:

- Skriv lister mellom hvert legebesøk. På denne måten får du med deg alt du lurer på til neste legetime. 

- Ta gjerne med deg en pårørende til hver legetime. Min erfaring er at det er lite en faktisk får med seg av beskjeder. To hoder er bedre enn ett.

- Spør om fertilitet. Vil eventuelle behandlinger påvirke dette. Er det aktuelt med fertilitetsbevarende tiltak før behandling?

- Skift fastlege, dersom du ikke kommer godt overens med den du har.

- Be legen din om månedlige timer, slik at han/hun kan følge deg skikkelig opp. 

- Det er din kropp og du kjenner den best, vær ærlig om symptomer og bivirkninger slik at legen din kan gi deg best mulig behandling. 

- Skriv! Det kan være lurt å skrive ned både tanker, følelser og eventuelle bivirkninger. På denne måten har du et godt hjelpemiddel til å svare på dette, hvis legen din spør. I tillegg får du kanskje ryddet litt opp i tankekaoset underveis. Win- win!


Hårtap kan mange oppleve som en bivirkning av flere typer cellegifter. Det er ikke uvanlig å oppleve en ømhet i hodebunnen rett før håret begynner å falle av. 

Dersom du vil prøve å unngå å miste alt håret, kan du snakke med legen om å bruke ishette. Dette er en hette som er koblet til en maskin som skal kjøle ned hodebunnen, slik at det blir en reduksjon av cellegift som når hårfolliklene, dette kan motvirke håravfall. Noen klarer dette fint, jeg synes det var veldig ubehagelig. 

Husk at håret vokser ut igjen etter avsluttet behandling. Og da er det ikke uvanlig at det til og med ser finere ut enn det var før. 

H


 
Foto: Privat fra 2013, eneste “skalla- bilde” jeg tok av meg selv

Foto: Privat fra 2013, eneste “skalla- bilde” jeg tok av meg selv

 

Immunforsvaret er kroppens system for å beskytte mot sykdom.

Man tenker at det oppstår kreftceller hos alle mennesker ganske ofte. Hos folk flest, snapper immunforsvaret opp disse cellene og ødelegger dem før de får utvikle kreftsvulster.

Selv om immunforsvaret gjenkjenner kreftceller, klarer det ikke alltid å bekjempe dem. Kreftceller har den evnen å utvikle mekanismer som beskytter dem mot immunforsvarets angrep, derfor får mange kreft.

Det er mye du kan gjøre for å styrke immunforsvaret ditt. For eksempel spise mye fisk, egg, nøtter og grønnsaker. Det å trene, og å sove er også med på å styrke immunforsvaret. Det er ikke dermed sagt at du ikke kan få kreft selvom immunforsvaret ditt er sterkt, men hvorfor ta sjansen?

I


Jævla drit! Det er lov å føle sinne over situasjonen du har havnet i. Livet kan virkelig suge av og til!

Sinne er en del av vårt følelsesregister på lik linje med andre følelser som sorg, frykt, hat og glede. Det er faktisk litt oppfordret å kjenne på denne følelsen.

Sinne kan gi energi, dersom den forvaltes på en god måte. Det er derimot ingen oppskrift på dette, og det er veldig individuelt hvordan hver enkelt forvalter sinnet sitt. Noen er innadvendte og andre utadvendte. Men la deg ikke bli sittende fast i den, det er ikke konstruktivt i lengden. 

J


Kirurgi er den delen av medisinen hvor legen foretar operasjoner for å oppnå eller fremskynde helbredelse. Enten det er for å fjerne bryst, testikler, tarm eller annet. Kirurgi ender ofte opp med arr i forskjellig størrelse og form. 

Det kan være utrolig skremmende å legge seg på operasjonsbenken, hvor du må gi hele kontrollen til ukjente leger og sykepleiere. Mitt tips er å prøve å akseptere at dette faktisk er utenfor din kontroll, og at legene vet hva de driver med. Det kan fort gå godt!

K


Livet er som en skoledag, med sorger og gleder som hovedfag! I gledens timer vi trives best, og i sorgens timer vi lærer mest.

L


Medisiner er blant annet legemidler som brukes for å behandle, kurere og forhindre sykdom, lindre smerte og forbedre og vedlikeholde helse.

Medisiner kommer i en rekke former; tabletter, kapsler, stikkpiller, injeksjoner, inhalasjoner, miksturer, sprayer og plaster.

Selv, synes jeg ikke det er så gøy å svelge tabletter, bli stukket av nåler, eller måtte drikke diverse miksturer for å holde meg frisk og å slippe plager. Men jeg finner meg evig takknemlig som får de medisinene jeg trenger for å forlenge livet. Jeg elsker å leve, på tross av alle bivirkningene medisinene kommer med. Hva tenker du?

M


 
My Post (34).jpg
 

Naken, er den ubehagelige følelsen som mange fort kan føle seg. Vi frykter ofte avvisning, ekskludering og neglisjering dersom vi viser oss slik vi er. Opplevelsen av å ikke bli verdsatt, være likeverdig med de andre og ensomme, er vonde følelser. Det er forbundet med skam.

Vår alles adferd er et resultat av kroppens funksjoner, derfor vil man ofte ved sykdom handle tilbakeholdent. Men vi er alle sårbare og nakne, og vi trenger hverandre.  

N


Oppkast er når mageinnholdet blir tømt gjennom munnhulen. 

Dette er en typisk bivirkning etter cellegift, men ikke nødvendigvis. Det går over!

O


Psykisk helse handler om vår, til enhver tid opplevelse av trivsel. Dette er forhold ved menneskelivet som er i bevegelse gjennom livsløpet, og som varierer med tid og sted, person og relasjon. 

Ta det på alvor! Det er helt normalt  å få en knekk ved en kreftdiagnose. Jeg anbefaler å oppsøke psykolog. 

P


Quality eller livskvalitet, er den opplevde følelsen av å leve et godt liv. Dersom vi opplever stor livskvalitet, styrker vi motstandskraften i møte med belastende livshendelser. Det er en viktig verdi i seg selv, og det handler om å oppleve glede, mening, tilfredshet, trygghet og tilhørighet, for ikke å å glemme det å kunne bruke egen styrke, føle interesse, mestring og engasjement.

Ved et sykdomstilfelle, kan man oppleve nedsatt livskvalitet. Da er det viktig å søke hjelp, en psykolog kan være svaret.

Ikke stol på at andre skal gi deg livskvalitet, vær din egen lykkes smed.  

Q


 
IMG_3500.jpg
 

Redsel er en følelse som man kan kjenne ved trussel eller risiko, både ekte og innbilt. Det er slett ikke uvanlig å føle frykt for døden, eller alvorlig sykdommer. De fleste ønsker jo å leve et langt liv med god helse.

Det er ikke så rart hvorfor vi frykter sykdom, ingen ønsker seg selv syk. Og selv om det er mye vi kan gjøre for å holde oss sunne og friske, så rammer sykdom ganske tilfeldig. Sykdom og død er utenfor vår kontroll, og det er skremmende.

Eneste man kan gjøre er å akseptere livets usikkerhet, innrømme at man er dødelig og at vi ikke kan kontrollere det. Ikke gi katastrofetankene næring og energi ved å gruble og bekymre seg. På denne måten kan man heller bruke livet på å leve, istedet for å “ikke dø”.

R


Smerte er en normal sanseopplevelse som oppstår når en ytre eller indre påvirkning (skade eller sykdom) truer med eller skader en del av kroppen. 

Du kan ikke dø av smerte, men du kan besvime av den. Smerte er i seg selv som regel ufarlig, men kommer ofte som et tegn på at kroppen er i “fare”. Langvarig og kronisk smerte kan være hemmende i hverdagen, og til og med skadelig. De kan føre til en rekke psykiske og kroppslige plager.  

Opplevelsen av smerte er personlig. Snakk med legen din dersom du opplever smerter som går negativt ut over livskvaliteten din. Kanskje trenger du smertestillende, eller et besøk hos fysioterapeut.

S


 
My Post (36).jpg
 

Tumor eller svulst er en opphoping av celler i et organ som ikke har en fysiologisk funksjon i seg selv. 

Det finnes både god- og ondartede svulster. Og du kan oppdage svulstene ved at du kjenner en klump et sted på kroppen, eller ved at man får plager som smerte eller andre sykdomstegn. Godartede svulster er IKKE kreft, men kan i noen tilfeller være greie å få fjernet, slik at de ikke gir plager.

Kontakt lege dersom du har mistanke eller kjenner klump! #kjennetter #sjekkdeg

T


Utmattelse eller fatigue er en subjektiv opplevelse av å være trøtt, sliten og mangle energi. Noen sliter også med nedsatt hukommelse og konsentrasjonsvansker.

Fatigue varierer fra person til person. Noen kan ha lett redusert energi i hverdagen, mens andre er mer eller mindre sengeliggende. Mange befinner seg i en tilstand midt i mellom. Fatigue er ikke nødvendigvis synlig for andre. Mange ser langt mer friske og opplagte ut enn de faktisk er. Dette kan medføre forventninger fra andre som det er viktig å snakke om. Så gi beskjed!

U


Ventetid er tiden det tar fra behandlingsstedet mottar henvisningen din, til du kan komme til utredning eller behandling.

Dette kan oppleves som en veldig frustrerende og vond tid. Mange spørsmål melder seg, om livet og døden, sykdom, jobb, familie osv. Mitt tips er å dra bort en stund, på den måten får du kanskje til å tenke på noe annet imens du venter. 

V


WWW. Googler du "kreft" eller andre sykdomsrelaterte ord, kan du ende opp med et tusentalls sider om temaene. Mitt tips er å google minst mulig, eller å ta alt som står med en klype salt. Det er fort gjort å lese seg sykere enn man er. Forhold deg til legen din og ikke internett. 

W


 
My Post (35).jpg
 

Xerostomi eller munntørrhet, kan forekomme som en bivirkning av ulike medikamenter. Siden spyttet i munnen er med på å beskytte munnslimhinnen, tennene og dreper bakterier, vil tannlegen ofte anbefale å kjøpe spraypreparater med kunstig spytt som beskyttelse. Kjøp en med flour i, så beskytter du tennene enda bedre.

X


Yteevne, er evnen til å opprettholde en funksjon over tid. Denne kan bli midlertidig satt ut av spill, grunnet for eksempel påkjenning av medisiner og kirurgi. Dette er en ferskvare og kan lett trenes opp igjen. Men alt til riktig tid!

Y


Zero sexlyst kan man kanskje forvente, i noen grad i hvert fall. Mange medikamenter, blant annet diverse kreftbehandling og antidepressiva, kan ha den bivirkningen at lysten blir nedsatt.

Stress er også en faktor som oftest dreper lysten. Dersom hodet er fylt med mange stressende tanker, er det vanskelig å ha plass til lysten i tillegg. Lysten kommer med bedre overskudd!

Sexlivet vil også være forskjellig i ulike faser av livet, akkurat som lysten. Men dersom du har lyst til å ha lyst, så er du på riktig spor. Oppsøk sexolog dersom du har spørsmål.

Z


Ærlighet viser til en personlig egenskap av oppriktighet og knytter seg til andre dydige egenskaper som integritet og sannferdighet. 

Vær ærlig overfor venner og familie, på denne måten kan de være for der for deg slik du trenger det mest. Og ikke minst, vær ærlig overfor deg selv.

Æ


Ødem er sykelig økning av mengden med vevsvæske eller av de normalt mindre væskemengdene som finnes i kroppens hulrom. Tilstanden kan bli kronisk, dersom du ved operasjon har vært nødt til å fjerne mange lymfer, såkalt "lymfødem". 

Ø


År eller frykten for færre år på denne jord, kan være skremmende. Husk at det er ingen som kjenner fremtiden, og at det er flere og flere som dør med kreft enn av kreft i dag.

Å


 
IMG_4371.png
 

Kilder: KK, Kreftforeningen, NHI, SML, Wilhelmsen, Wikipedia