Kreft og seksualitet- en sammenheng?

4-fødder-under-dyne.jpg

Hva er egentlig kreft og hva har den med seksualiteten å gjøre? Hva vil skje med seksualiteten og sexlivet når du rammes av sykdom? Les dette.

Hva er kreft?

Kreft er en fellesbetegnelse for et stort antall ulike sykdommer, hvor det de har til felles er at celledelingen har løpt løpsk.

Ved kreft har det oppstått skader (mutasjoner) i cellens arvestoff, slik at cellene deler seg ukontrollert. Etter hvert som disse kreftcellene fortsetter å dele seg ukontrollert, skjer det en opphopning av kreftceller i organet der veksten startet. Det vil etter hvert dannes en kreftsvulst.

Hva er seksualitet?

”Seksualitet er en viktig del av et hvert menneskes personlighet, noe som ikke kan skilles fra andre sider i livet. Seksualitet er ikke det samme som samleie eller evnen til å få orgasme. Seksualitet er mye mer. Den finnes i den energi som driver oss mot å søke kjærlighet, varme og nærhet. Seksualiteten uttrykkes i hva vi føler, hvordan vi beveger oss og hvordan vi berøres av andre. Seksualiteten påvirkes av våre tanker, følelser, handlinger og vårt samspill med andre mennesker.” WHO.

Kreft og seksualitet

Kropp og seksualitet er tett forbundet, og det er ikke uvanlig å få et annerledes forhold til kroppen etter å ha vært rammet av kreft, forbigående eller permanent.

Erfaringer viser at de som har et godt og velfungerende seksualliv når de blir rammet av kreft, er de som også er mest opptatt av konsekvensene sykdom og behandling medfører for egen seksuell helse. De generelle årsakene til seksuelle problemer ligger på et kroppslig og psykologisk plan. For at fysiologiske mekanismer, som reisning og lubrikasjon skal fungere, må nerver i hjernen, ryggmargen og det perifere være intakte. Også muskler i bekkenområdet er viktig. Hormon-nivået av testosteron og østrogen spiller også en stor rolle i forhold til den seksuelle lysten og seksuelle responssyklus. De psykologiske faktorene som holdninger, forventninger og frykt, spiller stor rolle for våre sansemessige opplevelser som påvirker hjernen. Disse faktorene kan enten forsterke eller hemme de kroppslige reaksjonene.

Det er imidlertid viktig å påpeke at alle grupper kreftpasienter kan ha et seksualliv de har glede av bare de har bearbeidet eventuelle mentale sperrer som kan ha oppstått, og funnet løsninger på praktiske problemer. Det er vanlig at kreftpasienter kan få problemer med selvfølelsen i en periode. Sykdom og behandling setter ofte sine spor både på utseende og fysiske funksjoner, og i alle tilfeller opplever man en vanskelig tid som lett kan utløse depresjon. Sykdom blir plutselig en viktig del av livet, og da er det ikke underlig om det melder seg tanker om seg selv og sin kropp. Særlig er det lett å føle seg usikker og redd foran et intimt møte med et annet menneske.

Alle har mulighet til et godt seksualliv, uansett hva en har vært utsatt for av inngrep og behandling. Hindringene ligger ofte på det mentale plan, hos pasienten og partneren. Det å komme i gang igjen med seksuallivet blir derfor et spørsmål om å arbeide med selvbilde og holdninger, og første skritt er å forsøke og akseptere seg selv som den en er, med de spor sykdommen har satt. 

Erfaringer tilsier at alle har stort utbytte av å oppsøke sexolog. Sexologer vet generelt hva kreftpasienter kan vente seg av seksuelle utfordringer, og stiller med stor kunnskap om dette og hjelpemidler man kan bruke.