Kreft fra P til V

Hva innebærer det å ha kreft? Nedenfor beskrives fenomener, som begynner med bokstavene P til V, som kreftpasienter kanskje kan oppleve.

Kommer du på flere forslag? Skriv gjerne en kommentar eller ta kontakt.


P

Psykisk helse handler om vår til enhver tid opplevelse av trivsel. Dette er forhold ved menneskelivet som er i bevegelse gjennom livsløpet, og som varierer med tid og sted, person og relasjon. 

Ta det på alvor! Det er helt normalt  å få en knekk ved en kreftdiagnose. Jeg anbefaler å oppsøke psykolog. 


 
psykisk-helse-i-skolen-825x510.jpg
 

Q

Quality eller livskvalitet, er den opplevde følelsen av å leve et godt liv. Dersom vi opplever stor livskvalitet styrker vi motstandskraften i møte med belastende livshendelser. Det er en viktig verdi i seg selv, og det handler om å oppleve glede, mening, tilfredshet, trygghet og tilhørighet, for ikke å å glemme det å kunne bruke egen styrke, føle interesse, mestring og engasjement.

Ved et sykdomstilfelle, kan man oppleve nedsatt livskvalitet. Da er det viktig å søke hjelp, en psykolog kan være svaret.

Ikke stol på at andre skal gi deg livskvalitet, vær din egen lykkes smed.  


R

Redsel er en følelse som man kan kjenne ved trussel eller risiko, både ekte og innbilt. Det er slett ikke uvanlig å føle frykt for døden eller alvorlig sykdommer. De fleste ønsker jo å leve et langt liv med god helse.

Det er ikke så rart hvorfor vi frykter sykdom, ingen ønsker seg selv syk. Og selv om det er mye vi kan gjøre for å holde oss sunne og friske, så rammer sykdom ganske tilfeldig. Sykdom og død er utenfor vår kontroll og det er skremmende.

Eneste man kan gjøre er å akseptere livets usikkerhet, innrømme at man er dødelig og at vi ikke kan kontrollere det. Ikke gi katastrofetankene næring og energi ved å gruble og bekymre seg. På denne måten kan man heller bruke livet på å leve, istedet for å “ikke dø”.


S

Smerte er en normal sanseopplevelse som oppstår når en ytre eller indre påvirkning (skade eller sykdom) truer med eller skader en del av kroppen. 

Du kan ikke dø av smerte, men du kan besvime av den. Smerte er i seg selv som regel ufarlig, men kommer ofte som et tegn på at kroppen er i fare. Langvarig og kronisk smerte kan være hemmende i hverdagen og til og med skadelig. De kan føre til en rekke psykiske og kroppslige plager.  

Opplevelsen av smerte er personlig. Snakk med legen din dersom du opplever smerter som går negativt ut over livskvaliteten din. Kanskje trenger du smertestillende eller et besøk hos fysioterapeut.


 
images.jpeg
 

T

Tumor eller svulst er en opphoping av celler i et organ som ikke har en fysiologisk funksjon i seg selv. 

Det finnes både god- og ondartede svulster. Og du kan oppdage svulstene ved at du kjenner en klump et sted på kroppen, eller ved at man får plager som smerte eller andre sykdomstegn. Godartede svulster er IKKE kreft, men kan i noen tilfeller være greie å få fjernet, slik at de ikke gir plager.

Kontakt lege dersom du har mistanke eller kjenner klump! #kjennetter #sjekkdeg


U

Utmattelse eller fatigue er en subjektiv opplevelse av å være trøtt, sliten og mangle energi. Noen sliter også med nedsatt hukommelse og konsentrasjonsvansker.

Fatigue varierer fra person til person. Noen kan ha lett redusert energi i hverdagen, mens andre er mer eller mindre sengeliggende. Mange befinner seg i en tilstand midt i mellom. Fatigue er ikke nødvendigvis synlig for andre. Mange ser langt mer friske og opplagte ut enn de faktisk er. Dette kan medføre forventninger fra andre som det er viktig å snakke om. Så gi beskjed!


V

Ventetid er tiden det tar fra behandlingsstedet mottar henvisningen din til du kan komme til utredning eller behandling.

Dette kan oppleves som en veldig frustrerende og vond tid. Mange spørsmål melder seg, om livet og døden, sykdom, jobb, familie osv. Mitt tips er å dra bort en stund, på den måten får du kanskje til å tenke på noe annet imens du venter.