Kreft fra A til G

Hva innebærer det å ha kreft? Nedenfor beskrives fenomener, som begynner med bokstavene A til G, som kreftpasienter kanskje kan oppleve.

Kommer du på flere forslag? Skriv gjerne en kommentar eller ta kontakt.


A

Arr er fast bindevev som oppstår som følge av en skade i vevet. Mange kreftpasienter sitter igjen med både store og små arretter kirurgi.

Opplevelsen av om et arr er pent eller ikke er svært subjektivt. Selv synes jeg vi alle skal være stolte over arrene vi har, det viser at vi så langt har overlevd det som har prøvd å ta knekken på oss.


 
Foto: Salt and wax studios

Foto: Salt and wax studios

 

B

Bivirkninger er sideeffekter som en kan oppleve når en går på medisiner eller annen behandling. De fleste bivirkninger er uønskede. 

De må alltid tas i betraktning når en vurderer et preparat. Dersom bivirkningene er verre enn plagen som skal behandles, må en eventuelt vurdere andre legemidler eller om en skal ta medisiner i det hele tatt.


C

Cellegift, cytostatika eller kjemoterapi, er medisiner som brukes for å bekjempe og drepe kreftceller. Cellegift fraktes med blodet ut til celler og vev. Når medisinen kommer frem til kreftsvulsten, tas den opp i den enkelte kreftcelle og hemmer eller stanser celledelingen. Dermed ødelegges kreftcellene og mister evnen til å formere seg.

En vanlig bivirkning av cellegiften, er hårtap. Dette er et typisk kjennetegn for kreftpasienter. Men det er ikke alle typer cellegift som gir hårtap, og det vokser ut igjen! 


 
Foto: Privat

Foto: Privat

 

D

Depresjon er en tilstand som er karakterisert ved senket stemningsleie, interesse- og gledesløshet og energitap eller økt tretthet. 

Å føle nedstemthet på grunn av alvorlig sykdom er det mange som opplever. De fleste har bare kortere perioder med lett depresjon. Søk hjelp hos lege eller psykolog da.


E

Ensomhet er en vond følelse å sitte med. En kan føle seg veldig ensom og alene ved sykdom. På mange måter er man alene også, da sykdommen finnes i deg og ikke i andre. 

Som Kong Harald sier, alene skal ingen måtte være om å mestre livets største utfordringer. Så la nå andre få være der for deg!


 
Foto: Privat

Foto: Privat

 

F

Forandring fryder, sies det. Kanskje ikke i dette tilfellet, mener jeg!

Ved sykdom kan en oppleve mange kroppslige forandringer, psyken kan få en knekk og utseende kan endres litt. Men det er ikke for alltid!


G

Gå til legen! Det blir kanskje en del legebesøk fremover, så her er noen tips til deg fra meg:

- Skriv lister mellom hvert legebesøk. På denne måten får du med deg alt du lurer på til neste legetime. 

- Ta gjerne med deg en pårørende til hver legetime. Min erfaring er at det er lite en faktisk får med seg av beskjeder. To hoder er bedre enn ett.

- Spør om fertilitet. Vil eventuelle behandlinger påvirke dette. Er det aktuelt med fertilitetsbevarende tiltak før behandling?

- Skift fastlege, dersom du ikke kommer godt overens med den du har.

- Be legen din om månedlige timer, slik at han/hun kan følge deg skikkelig opp. 

- Det er din kropp og du kjenner den best, vær ærlig om symptomer og bivirkninger slik at legen din kan gi deg best mulig behandling. 

- Skriv! Det kan være lurt å skrive ned både tanker, følelser og eventuelle bivirkninger. På denne måten har du et godt hjelpemiddel til å svare på dette, hvis legen din spør. I tillegg får du kanskje ryddet litt opp i tankekaoset underveis. Win- win!